Καλάθι αγορών

Όροι αγορών και χρήσης
στο διαδικτυακό κατάστημα karida-shoes.com

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΡΥΔΑΣ ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «KARIDA1912», με έδρα τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα την οδό Μητροπόλεως 69, με  ΑΦΜ: 099867500, Δ.Ο.Υ.: Δ΄ Θεσσαλονίκης, email: [email protected], η οποία για τις ανάγκες της παρούσας χάριν συντομίας θα καλείται εφεξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Μέσω της ιστοσελίδας www.karida-shoes.com, έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τα προϊόντα που εμπορεύεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή / και να προβείτε, εάν το επιθυμείτε σε εξ αποστάσεως αγορά των προϊόντων αυτών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της, όπως αυτά ειδικότερα παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευθείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας στην εφαρμογή και ισχύ τους.

Για τις ανάγκες της παρούσας θα καλείστε ο ΧΡΗΣΤΗΣ

 

Χρήστης της ιστοσελίδας.
Ο ΧΡΗΣΤΗΣ της ιστοσελίδας καλείται πριν την περιήγηση του σε αυτήν να διαβάσει και να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις , που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για αυτόν και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ρητώς συμφωνείται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστεί η ίδια, ο ΧΡΗΣΤΗΣ ή οποιοσδήποτε τρίτος λόγω μη προσήκουσας τήρησης των όρων χρήσης της ιστοσελίδας από το ΧΡΗΣΤΗ.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, ο οποίος θα προβεί σε αγορά προϊόντων μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου υπόσχεται και αποδέχεται ότι πληροί τις κατά το Νόμο προϋποθέσεις για τη σύναψη της σύμβασης και ότι είναι ενήλικος.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεσμεύεται να παρέχει αληθείς και όχι ψευδείς προσωπικές πληροφορίες ώστε να πραγματοποιούνται με ακρίβεια οι συναλλαγές και να αποφεύγονται προβλήματα.

 

Τροποποιήσεις.
H KARIDA1912 διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή. Ωστόσο, η αλλαγή όρων δεν ισχύει αναδρομικά και δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του ιστότοπου οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους για τυχόν αλλαγές καθώς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται ανά πάσα στιγμή να πραγματοποιήσει αλλαγές, να αποσύρει κάποιο προϊόν, να απαγορεύσει την είσοδο σε κάποιο μέρος του ιστότοπου κ.α.

 

Αποποίηση ευθύνης.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι υπεύθυνη έναντι του ΧΡΗΣΤΗ, αν για οποιοδήποτε λόγο η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε δεδομένη χρονική στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ή αν λόγω τεχνικού προβλήματος κάποιο προϊόν φαίνεται να είναι διαθέσιμο ενώ δεν είναι. Ενδέχεται η ιστοσελίδα να εμφανίσει τεχνικά σφάλματα (ενδεικτικά των φωτογραφιών, τιμών, κείμενων κ.λπ.) τα οποία η εταιρεία φροντίζει να αποκαθιστά όσο το συντομότερο δυνατόν.

Η KARIDA1912 ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

Η KARIDA1912 δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής για τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η KARIDA1912 ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η KARIDA1912 κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά, δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή τεχνικά/τυπογραφικά λάθη κατά την ενημέρωση ή αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε, εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελιά του, να επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 8084494 ή μέσω της ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], καθημερινά από 11.00 έως 19.00.

 

Πνευματικά δικαιώματα.
Το περιεχόμενο, τα λογότυπα και το λογισμικό της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεόμενων με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Επομένως, το περιεχόμενο της σελίδας διατίθεται στο ΧΡΗΣΤΗ μόνο για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση για δημόσια ή εμπορική. Το δικαίωμα που του παρέχεται είναι ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟ. Δεν επιτρέπεται ο ΧΡΗΣΤΗΣ να δημοσιεύσει, να χειριστεί, να διανείμει ή με άλλο τρόπο να αναπαράγει, σε οποιαδήποτε μορφή οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς είναι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ.  Επιπλέον, δεν μπορεί να τροποποιεί ή να δημιουργεί παράγωγα έργα που βασίζονται σε οποιοδήποτε λογισμικό ή τα συνοδευτικά έγγραφα, που παρέχονται από την ιστοσελίδα www.karida-shoes.com.

Τα Σήματα, τα Λογότυπα και ο ιστότοπος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια αυτής ενώ βλάβες και τυχόν αδικήματα με τη χρήση του ονόματος αυτής αποκαθίστανται από τον ΧΡΗΣΤΗ ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.

 

Τήρηση απορρήτου.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρητώς εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας όλων των δεδομένων του ΧΡΗΣΤΗ. Σύστημα αντιγράφων ασφαλείας, προστασίας κατά των ιών, προστασίας κατά των κακόβουλων ενεργειών κ.τ.λ. είναι μερικές από τις προφυλάξεις που λαμβάνει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εύρυθμη λειτουργεία του συστήματός της.  Ωστόσο με τη δημιουργία του λογαριασμού ο ΧΡΗΣΤΗΣ υπόσχεται ότι θα τηρήσει και από την πλευρά του όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να παραμείνουν απόρρητα τα στοιχεία του λογαριασμού του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή ζημίας προκύψει από την μη τήρηση των προσήκοντων κανόνων ασφαλείας εκ μέρους του  και πως η ασφαλής έξοδος από το λογαριασμό (αποσύνδεση) μαζί με τη διαφυλάξη της μη δημοσιοποίησης των προσωπικών στοιχειών του λογαριασμού του σε οποιοδήποτε τρίτο είναι  ευθύνη του ίδιου.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να του ζητηθεί κανένα απολύτως προσωπικό στοιχείο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εκτός εάν ρητά προηγουμένως ενημερωθεί προς τούτο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Κατά τη χρονική στιγμή που θα πραγματοποιηθεί από αυτόν μια παραγγελία, θα ζητηθούν από τον αυτόν προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομά του , η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αποστολής, έτσι ώστε να μπορούν αυτά να τύχουν επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και να προβεί στην ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Και σε αυτή την περίπτωση ο ΧΡΗΣΤΗΣ συναινεί αυτόματα στη συλλογή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ των ως άνω προσωπικών του δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για πληροφορίες αναγκαίες για την εκτέλεση της διαδικτυακής πώλησης και ενημέρωσης του ΧΡΗΣΤΗ σχετικά με αυτή. Και σε αυτή την περίπτωση ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεσμεύεται να παρέχει αληθώς και με ακρίβεια αυτές τις πληροφορίες και να ενημερώσει εγκαίρως για οποιαδήποτε αλλαγή αυτών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τηρεί τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται από το Νόμο.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης όπως αυτά προβλέπονται από τα άρθρα 11 -13 του Ν. 2472/1997.

Οι πληροφορίες που θα ζητηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την πραγματοποίηση της συναλλαγής διαφυλάσσονται με κάθε τρόπο αλλά είναι δυνατόν να μεταβιβασθούν σε τρίτους που συνεργάζονται με την εταιρία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων παραχωρείται στην εκάστοτε εταιρία ταχυμεταφορών ( πχ Speedex ) για να μπορέσει να εκτελέσει την παράδοση.

 

Χαρακτηριστικά προϊόντων.
Τα βασικά χαρακτηριστικά των προς πώληση προϊόντων εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα στον οικείο κατά περίπτωση χώρο. Ενδέχεται για λόγους τεχνικούς που αφορούν στην ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης ή λόγω εισόδου στην ιστοσελίδα μέσω κινητού τηλεφώνου να υπάρξει μερική αναντιστοιχία μεταξύ του προβαλλόμενου προϊόντος με το πραγματικό όπως π.χ. στην περίπτωση διαφοροποιήσεων στις αποτυπώσεις των χρωμάτων των προϊόντων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις. 

 

Τρόπος Παραγγελίας.
Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο www.karida-shoes.com. H παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από την KARIDA1912 από την στιγμή που θα ληφθεί σχετική ενημέρωση με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχετε καταχωρήσει.

Η παραγγελία σας θεωρείται δεσμευτική όταν στην κατάσταση παραγγελίας υπάρχει η ένδειξη «Υπό Αποστολή» ή «Διαθέσιμη προς Παραλαβή».

Ο εκτελών την παραγγελία θα πρέπει να ελέγξει την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και να ενημερώσει εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αμέσως ή το αργότερο εντός 12 ωρών από την ώρα λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης, για οποιοδήποτε ενδεχόμενο λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση.

 

Οι τιμές των προϊόντων.
Πριν από την αποστολή Φόρμας Παραγγελίας, θεωρείται ότι έχουν καταστεί γνωστά τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες:

Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστοτόπου συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α., στο προβλεπόμενο από τον νόμο ποσοστό.

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. H KARIDA1912 δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές τιμών προϊόντων που αγοράσθηκαν από φυσικό κατάστημα της KARIDA1912 και ο πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο.

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση μικρής ή περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος που έχει βγει σε προσφορά, η KARIDA1912 διατηρεί δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της, ήτοι παραγγελιών που καταχωρήθηκαν από διαφορετικούς/ξεχωριστούς χρήστες.

 

Τιμές – αποθέματα.
Το κόστος των προϊόντων μπορεί να μεταβάλλεται. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι όλες οι τιμές που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα υπόκεινται ακολούθως σε αυτές τις αλλαγές, για τις οποίες ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα ενημερώνεται προσηκόντως. Περαιτέρω τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διατίθενται με την επιφύλαξη διαθεσιμότητας αποθεμάτων αυτών, για την οποία ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα ενημερωθεί προσηκόντως.

 

Ορθή δήλωση στοιχείων ΧΡΗΣΤΗ.
Κατά την παραγγελία του όλα τα στοιχεία, τα οποία δηλώνει ο ΧΡΗΣΤΗΣ πρέπει είναι αληθή και ακριβή. Προς αποφυγή εκ παραδρομής λαθών θεωρείται σκόπιμο ο ΧΡΗΣΤΗΣ να προβεί σε έλεγχο όλων των στοιχείων της παραγγελίας του πριν την ολοκλήρωσή της .

Πιο συγκεκριμένα, ο ΧΡΗΣΤΗΣ, που ενεργεί ως πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι υπεύθυνος για:

  1. Την επιλογή προϊόντος
  2. Τα έξοδα τηλεφώνων και ταχυδρομείου για την επικοινωνία με την KARIDA1912, εφόσον υπάρξουν.
  3. Τις δαπάνες αποστολής ή/και μεταφοράς των προϊόντων στην κατοικία του αγοραστή εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά.

 

Απόδειξη των συναλλαγών σας.
Η αποστολή παραγγελίας μέσω του ιστοτόπου www.karida-shoes.com ισοδυναμεί με αναγνώριση ότι οι οφειλές αλλά και άλλα πραγματικά περιστατικά, που αφορούν την χρήση τους ιστοτόπου www.karida-shoes.com, θα αποδεικνύονται από τα αποσπάσματα των βιβλίων της KARIDA1912, στα οποία αποτυπώνεται η κατάσταση της παραγγελίας του ΧΡΗΣΤΗ (που ενεργεί πλέον ως Πελάτης ) και στα οποία αναγνωρίζεται και αποδίδεται πλήρη αποδεικτική δύναμη. Επίσης, αναγνωρίζεται ότι οποιαδήποτε δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται τοπικά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της KARIDA1912 ή σε αποθηκευτικούς χώρους ηλεκτρονικών δεδομένων των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών αποδεικνύουν πλήρως τις δραστηριότητες του ΧΡΗΣΤΗ στον ιστότοπο της KARIDA1912 και όλα τα σχετικά πραγματικά περιστατικά.

 

Δικαίωμα μη αποδοχής της παραγγελίας.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αν και έχει καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε τόσο τα χαρακτηριστικά όσο και οι τιμές των προϊόντων να είναι ακριβή διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί κάποια παραγγελία προϊόντων, που εκ παραδρομής φέρουν λανθασμένα χαρακτηριστικά ή τιμή π.χ. λόγω γραφικής παραδρομής / τυπογραφικό λάθος, ή λόγω τεχνικών σφαλμάτων στη λειτουργία της σελίδας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το ίδιο δικαίωμα σε περίπτωση παραγγελίας με πολύ υψηλό τίμημα καθώς και το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το ΧΡΗΣΤΗ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιπλέον δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να μη αποδεχθεί παραγγελία από πρόσωπο, που δεν έχει παραλάβει τα παραγγελθέντα προϊόντα χωρίς αιτιολογία, κατ΄ επανάληψη στο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι δύναται να επικοινωνήσει με το ΧΡΗΣΤΗ προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωσης της παραγγελίας του. Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, στην περίπτωση παραγγελίας με επιλεγμένο τρόπο πληρωμής την Αντικαταβολή, να ζητήσει την προεξόφληση της παραγγελίας είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα επιβαρύνουν τον ΧΡΗΣΤΗ / Πελάτη), είτε με ηλεκτρονική πληρωμή (μέσω κάρτας ή PayPal), ιδιαίτερα στην περίπτωση Πελάτη που κατ’ επανάληψη δεν έχει παραλάβει τα παραγγελθέντα προϊόντα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να ακυρώσει την παραγγελία του Πελάτη, αν δεν είναι εφικτή η επικοινωνία μαζί του, είτε τηλεφωνικώς είναι ηλεκτρονικά (μέσω e-mail).

 

Παράδοση των προϊόντων και κίνδυνος χειροτέρευσής τους.
Από το χρόνο παράδοσης του παραγγελθέντος προϊόντος εκ μέρους της KARIDA1912 στην υπηρεσία ταχυμεταφορών ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή, η δε KARIDA1912 δεν ευθύνεται για την τυχαία καταστροφή ή χειροτέρευση των προϊόντων.

Τα προϊόντα θα αποσταλούν στον τόπο που έχει υποδείξει ο ΧΡΗΣΤΗΣ / Πελάτης στην Φόρμα Παραγγελίας με την ανάλογη υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier). Ωστόσο η KARIDA1912 διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει διαφορετική εταιρεία ταχυμεταφορών ή μεταφορικής εταιρείας, ακόμα και μετά την καταχώρηση της παραγγελίας. Αν η διεύθυνση αποστολής, θεωρείται από την εταιρεία ταχυμεταφορών δυσπρόσιτη, το δέμα μπορεί να παραμείνει στο πλησιέστερο κατάστημα της εταιρείας ταχυμεταφορών. Αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Επίσης, η KARIDA1912 δεν ευθύνεται για απώλεια, καθυστέρηση παραδόσεως, καταστροφή ή χειροτέρευση των προϊόντων κατά τη μεταφορά τους από οποιαδήποτε εταιρία ταχυμεταφορών.

 

Ανωτέρα Βία.
Η KARIDA1912 δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της KARIDA1912 ή οφείλονται σε ανωτέρα βία, στη διάρκεια της οποίας θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα λόγων ανωτέρας βίας μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

 

Ακύρωση παραγγελίας.
Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας σε οποιαδήποτε φάση επεξεργασίας της, αφού επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, στο 2108084494, ή εφόσον στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], καθημερινά από 10.00 έως 16.00. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας, η KARIDA1912 θα σας ενημερώνει για τις επιλογές που έχετε.

 

Παραλαβή από το φυσικό κατάστημα.
Η KARIDA1912 παρέχει στον ΧΡΗΣΤΗ την δυνατότητα παραλαβής των παραγγελθέντων προϊόντων και από τα φυσικά της καταστήματα. Ειδικότερα, ο πελάτης δύναται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα προϊόν/ντα που αυτός επιθυμεί, καθώς και το φυσικό κατάστημα από το οποίο επιθυμεί να παραλάβει την παραγγελία του, αποπληρώνοντας το τίμημα της αγοράς ακόμα και με μετρητά κατά την παραλαβή.

Με την συγκεκριμένη υπηρεσία τα προϊόντα δεσμεύονται στο κατάστημα εν αναμονή παραλαβής τους από τον Πελάτη, για τρεις μέρες.
Αν η παραγγελία έχει σαν τρόπο πληρωμής την Αντικαταβολή, πληρωμή δηλαδή στο κατάστημα κατά την παραλαβή των προϊόντων, τότε μετά το πέρας των τριών ημερών, η παραγγελία ακυρώνεται, και τα προϊόντα γίνονται πάλι διαθέσιμα προς πώληση.
Αν η παραγγελία είναι προπληρωμένη, είτε ηλεκτρονικά (με κάρτα / PayPal) είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τότε τα προϊόντα μένουν δεσμευμένα για 10 μέρες, μετά το πέρας των οποίων η παραγγελία ακυρώνεται, τα προϊόντα γίνονται πάλι διαθέσιμα, και η αξία της παραγγελία μένει σαν πιστωτικό στο όνομα του Πελάτη για μελλοντική χρήση. Το πιστωτικό μένει σε ισχύ για ένα έτος.

Ο πελάτης θα πρέπει να παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του (ήτοι, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ) και οπωσδήποτε ταυτότητα σε περίπτωση προπληρωμένης παραγγελίας.

 

Αντικατάστασης προϊόντος.
Ρητώς συμφωνείται, ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα κάνει δεκτά αιτήματα αντικατάστασης προϊόντων μόνο για λόγους που φορούν στο μέγεθος και το χρώμα αυτών και πάντα με την επιφύλαξη διαθεσιμότητας αποθεμάτων στο κατάλληλο μέγεθος ή χρώμα εντός χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει στην περίπτωση αυτή να στείλει το προϊόν πίσω στο φυσικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ χρησιμοποιώντας την εταιρία ταχυμεταφορών Speedex, με τα έξοδα αποστολής να βαραίνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συμπεριλαμβάνοντας μες στο πακέτο το παραστατικό πληρωμής και όλα τα μέρη της συσκευασίας του προϊόντος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μόλις παραλάβει το προϊόν, επιστρέφει το νέο προϊόν στον ΧΡΗΣΤΗ με δικά της έξοδα μέσω της συνεργαζόμενης με αυτήν εταιρίας ταχυμεταφορών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει στο ΧΡΗΣΤΗ το δικαίωμα να προβεί σε αντικατάσταση των προϊόντων που αγόρασε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος για λόγους που φορούν στο μέγεθος και το χρώμα αυτών όχι μόνο μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αλλά και στο φυσικό καταστήματα, εφόσον ο αντίστοιχος κωδικός προϊόντων είναι διαθέσιμος. Σε κάθε περίπτωση όμως ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να προσκομίζει την απόδειξη λιανικής πώλησης στο κατάστημα στο οποίο μεταβαίνει. Στην περίπτωση αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συστήνει στον ΧΡΗΣΤΗ πριν μεταβεί σε κατάστημα για αντικατάσταση να επικοινωνεί με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το αντίστοιχο κατάστημα προκείμενου να ελεγχθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην κατάσταση την οποία τα παρέλαβε ο ΧΡΗΣΤΗΣ και με τη συσκευασία, αφόρετα και καθαρά. Περαιτέρω για να γίνει αποδεκτή η αντικατάσταση δεν θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις / ετικέτες.

 

Εξαιρέσεις.
Ρητώς συμφωνείται ότι δεν θα γίνει δεκτό κανένα αίτημα αντικατάστασης σε περίπτωση, που το προϊόν πωλείται ως πακέτο (πακέτα που περιέχουν πάνω από ένα κομμάτι όπως π.χ. κάλτσες). Σε αυτή την περίπτωση ο ΧΡΗΣΤΗΣ δύναται να αντικαταστήσει το σύνολο των προϊόντων και υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευασία δεν έχει ανοιχτεί, με άλλη που ενδεχομένως να προσφέρεται σε άλλο χρώμα ή μέγεθος.

 

Αντικατάσταση λόγω υπάρξεως πραγματικού ελαττώματος προϊόντος ή λόγω έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος.
Ρητώς συμφωνείται ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει δικαίωμα αντικατάστασης των προϊόντων ή επιστροφής των χρημάτων του κ.λ.π. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί πώλησης των άρθρων 534 επ. Α.Κ, τηρούμενων όλων των σχετικών κανόνων σε περίπτωση ύπαρξης ελαττωματικού προϊόντος ή λόγω έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας του, εφόσον τούτο διαπιστωθεί μετά βεβαίως και από έλεγχο του επιστραφέντος προϊόντος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως ήδη ανωτέρω έχει αναφερθεί υπό στοιχ. Γ1.12. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων, η οποία θα γίνεται μέσω της συνεργαζόμενης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εταιρία ταχυμεταφορών, βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Και στην περίπτωση αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην κατάσταση την οποία τα παρέλαβε ο ΧΡΗΣΤΗΣ και με τη συσκευασία, αφόρετα και καθαρά. Περαιτέρω για να γίνει αποδεκτή η αντικατάσταση δεν θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις / ετικέτες και είναι αναγκαίο να επιστραφεί το παραστατικό πώλησης.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αυτοτέλεια των συμβατικών όρων.
Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων από οικονομικής άποψης.

Εκχώρηση δικαιωμάτων και υποκατάσταση σε υποχρεώσεις.
Η KARIDA1912 δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της ή των δικαιωμάτων της σε τρίτο πρόσωπο. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της). Τυχόν καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος δεν λογίζεται ως παραίτηση από αυτό το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε από τα μέρη.

Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία.
Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, κάθε δε διαφορά από αυτήν θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

Αρχείο παραγγελιών.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει ότι τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των εκάστοτε παραγγελιών, στο οποίο ο ΧΡΗΣΤΗΣ δύναται να έχει πρόσβαση.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του καταστήματος μας τα οποία διαγράφονται κατόπιν αιτήματος του επισκέπτη/ χρήστη. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Στον διαδικτυακό τόπο χρησιμοποιείται η τεχνολογία των cookies. Η απενεργοποίηση των cookies θα καταστήσει αδύνατη την ευχερή περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο και γι’ αυτό οι χρήστες αποδέχονται εξ αρχής αυτή την επέμβαση. Κατά την επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου για πρώτη φορά θα οριστεί ένα μόνιμο “cookie” (ένα μικρό αρχείο κειμένου) που θα αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των διαδοχικών επισκέψεών σας στην ιστοσελίδα για την “προσωποποίηση” αυτής. Μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο χωρίς να έχετε επιτρέψει την επέμβαση των cookies, αλλά δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας ή να απολαύσετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας, ανατρέξτε στο μενού “Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησης (browser). Κατά την επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, πιθανώς να καταχωρούνται τα στοιχεία τοποθεσίας αυτού βάσει της διεύθυνσης IP του. Η τοποθεσία αυτή αφορά συνήθως την γενικότερη γεωγραφική επικράτεια στην οποία βρίσκεται ο χρήστης. Στην περίπτωση που η καταχώρηση και συλλογή των στοιχείων τοποθεσίας του χρήστη γίνεται με τρόπο πιο συγκεκριμένο, το πρόγραμμα περιήγησης (browser) ζητά την συγκατάθεση του χρήστη προκειμένου να αποθηκευτούν τα ακριβή στοιχεία της πλήρους τοπογραφικής θέσεως αυτού. Κατά την γενικότερη πλοήγηση και περιήγηση του χρήστη στο Διαδίκτυο, καταχωρείται ένα «ιστορικό περιήγησης» αυτού, σύμφωνα με την θεσμική λειτουργία των google analytics. Η Εταιρεία δύναται να έχει πρόσβαση στο ως άνω ιστορικό περιήγησης και συνεπώς να ελέγχει τους ιστότοπους τους οποίους ο χρήστης έχει επισκεφθεί, τόσο πριν, όσο και μετά την επίσκεψή του στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας, καταχωρώντας παράλληλα τα στοιχεία χρόνων παραμονής και κίνησης στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

This site is registered on wpml.org as a development site.